Medewerkers

Elke ploeg wordt bijgestaan door een ware teammanger. Deze zorgt onder andere voor de communicatie tussen de club en de ouders van het team , regelt de praktische organisatie van een wedstrijddeelname (oa. vervoer) en is een hulp voor de trainer tijdens de wedstrijden.

 • U9: Koen
 • U11: Sofie
 • U13: Nathalie
 • U15: Heidi
 • U17: Ann
 • U19: Kristof
 • Dames: Martine
 • Heren: Eric

Geen wedstrijd zonder mensen aan dé tafel die zorgen voor de officiële opvolging van de wedstrijd. De scores worden bijgehouden en de tijdklokken worden bediend door:

Matthias Michael Frank Kjell
Ann Matthis Valerie Jana
Ilja Petra Christine Jan
Sharon Joeri Tom Inge
Sarah Nona Gert Isabel
Steffi Johan Janne Johan
Bart Koen Geert Inge

Wil jij ook actief meewerken en een tafelgenoot worden tijdens thuiswedstrijden van onze club? Geef een seintje aan onze voorzitter voorzitter@kgzv.be.

Onze feestcommissie zorgt voor die extra portie gezelligheid en verbondenheid op verschillende momenten in het jaar. Voor festiviteiten en de praktische organisatie van dat natje en droogje naast het zwembad, kunnen we altijd rekenen op:

 • Ann
 • Nathalie H
 • Kirsten
 • Nathalie VM
 • Inge D
 • Barbara
 • Inge DJ

Facebook en Instagram: Koen, Gilles, Arthur VD, Lars M
Website: Andy Delcloo – Inge De Jongh

Een API is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere
betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend
gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

De club-API is de vertrouwenspersoon binnen KGZV en elke klacht zal ernstig genomen worden en met de nodige discretie behandelen. Naargelang de soort of ernst van mogelijke klachten, zorgt hij/zij in eerste instantie voor een luisterend oor en indien nodig voor een accurate actie, bijv. een doorverwijzing naar de juiste instantie.

Onze API is Freya Rowaert, mama van Titus (U17) en (U13).
Je kan haar bereiken via clubapi@kgzv.be.